Termeni și condiții

Termeni și condiții

Termenii și condițiile de afaceri ale companiei Vilgain s.r.o. cu sediul social în Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, Republica Cehă, număr de identificare: 29269555, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Insert 69673, e‑mail: supportvilgain.ro , pentru vânzarea de bunuri prin intermediul magazinului on‑line situat la adresa de internet https://vilgain.ro .

1. Dispoziții introductive

1.1. Prezentele Condiții comerciale (denumite în continuare "Termeniși condiții") ale societății Vilgain s.r.o., cu sediul social în Smetanova 1022/19, Brno 602 00, număr de identificare: 29269555, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul Regional din Brno, Secțiunea C, Inserție 69673 (denumită în continuare "Vânzătorul") reglementează, în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul (1) din Legea nr. 89/2012 Coll, Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare‑cumpărare (denumit în continuare "Contractul de vânzare‑cumpărare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat de către Vânzător pe site‑ul web situat la adresa http://aktin.cz (denumit în continuare "Site‑ulweb"), prin intermediul interfeței site‑ului web (denumită în continuare "Interfața web a magazinului").
1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care persoana care intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează pentru a comanda bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul exercitării independente a profesiei sale.
1.3. Dispoziții care se abat de la termenii și condițiile de vânzare pot fi convenite în contractul de vânzare. Dispozițiile divergente din contractul de vânzare‑cumpărare au prioritate față de dispozițiile din termenii și condițiile de vânzare.
1.4. Dispozițiile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de vânzare‑cumpărare. Contractul de vânzare‑cumpărare și termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.
1.5. Vânzătorul poate modifica sau completa formularea termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care apar în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2. Contul de utilizator

2.1. Pe baza înregistrării Cumpărătorului pe Site‑ul web, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Cumpărătorul poate comanda bunuri din interfața sa de utilizator (denumită în continuare"cont de utilizator"). Dacă interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a magazinului.
2.2. La înregistrarea pe site‑ul web și la comanda de bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze toate informațiile în mod corect și veridic. Cumpărătorul este
obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă bunuri vor fi considerate corecte de către Vânzător.
2.3. Accesul la contul de utilizator este securizat printr‑un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.
2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.
2.5. Vânzătorul poate anula sau suspenda contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de achiziție (inclusiv Termenii și condițiile) sau dacă Cumpărătorul solicită semne de conduită contrare legilor aplicabile din Republica Cehă sau bunelor moravuri.
2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților.

3. Încheierea contractului de cumpărare

3.1. Toată prezentarea bunurilor pe interfața web a magazinului are un caracter informativ, iar Vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare‑cumpărare cu privire la aceste bunuri. Nu se aplică articolul 1732 alineatul (2) din Codul civil.
3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costurile de returnare a bunurilor, în cazul în care, prin natura lor, bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare‑cumpărare în condiții convenite individual.
3.3. Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații privind costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor. Informațiile privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor furnizate în interfața web a magazinului se aplică numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.
3.4. Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:
3.4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "inserate" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),
3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, detalii privind modalitatea de livrare solicitată a bunurilor comandate și
3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare, în mod colectiv,"comanda").
3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile făcute la introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul trimite comanda către Vânzător
făcând clic pe butonul "Plătește acum" sau pe un alt buton cu o formulare similară. Prin prezenta, Cumpărătorul recunoaște că, prin confirmarea finală a comenzii prin apăsarea unui astfel de buton, Cumpărătorul se angajează să plătească prețul. Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii către Cumpărător imediat după primirea comenzii prin e‑mail la adresa de e‑mail a Cumpărătorului indicată în contul de utilizator sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e‑mail a Cumpărătorului"). Împreună cu confirmarea comenzii, Vânzătorul trimite Cumpărătorului o copie a contractului sau a termenilor și condițiilor pe un suport de date permanent (în format PDF).
3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de expediere estimate), Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita Cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).
3.7 Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptării), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin e‑mail la adresa de e‑mail a Cumpărătorului.
3.8 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea contractului de achiziție. Costurile suportate de către Cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) sunt suportate de către Cumpărător însuși și nu diferă de tariful de bază.

4. Prețul bunurilor și condițiile de plată

4.1. Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în temeiul Contractului de achiziție pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în următoarele moduri:
●  în numerar, la ridicarea personală în magazinele noastre;
●  în numerar la livrare la locul specificat de Cumpărător în comandă;
●  în numerar cu cardul de credit prin intermediul gateway‑ului de plată GPwebpay operat de Global Payments Europe, s.r.o., cu sediul social la V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praga 10, Republica Cehă, nr. de identificare: 27088936;
●  fără numerar prin intermediul sistemului de plată Twisto Pay operat de Twisto payments a.s., ID nr.: 01615165, înregistrată în Registrul Comercial ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea B, Insert 19085, cu sediul social la Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1.
4.2. Împreună cu prețul de achiziție, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului și costurile asociate cu ambalarea și livrarea bunurilor în cuantumul convenit. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.
4.3. Vânzătorul nu solicită un depozit sau orice altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4,6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.
4,4 În cazul plății în numerar sau în cazul plății la livrare, prețul de achiziție este plătibil la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este datorat în termen de 24 de ore de la încheierea contractului de achiziție.
4.5. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății (de exemplu, numărul de comandă). În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.
4.6 Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care nu există o confirmare suplimentară a comenzii de către Cumpărător (articolul 3,6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate către Cumpărător. Nu se aplică articolul 2119 alineatul (1) din Codul civil.
4.7. Orice reduceri la prețul bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.
4.8. În cazul în care este uzual în desfășurarea activității comerciale sau dacă este stipulat prin reglementări legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - o factură - către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în baza Contractului de achiziție. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factură este emis de către Vânzător către Cumpărător după plata prețului bunurilor și este trimis în format electronic la adresa de e‑mail de contact a Cumpărătorului, cu care acesta este de acord. În cazul ridicării personale prin intermediul unui punct de expediere partener (serviciul Aktin Punct), documentul fiscal - factură este trimis la e‑mailul de contact al cumpărătorului imediat după ridicare.
4.9. Plata "Twisto Pay" este furnizată de Twisto payments a.s., ID‑ul companiei: 01615165, înregistrată în Registrul Comerțului ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea B, Insert 19085, cu sediul social la Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praga 1, pe baza unei facturi Twisto Pay prin cesionarea creanței de plată a plății cu scadență extinsă către Twisto payments a.s., în termenii și condițiile specificate în "Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului "Twisto Pay"". În cazul în care cumpărătorul utilizează serviciul "Twisto Pay" intermediat de vânzător și furnizat de Twisto payments a.s., cumpărătorul este obligat să achite plata (adică prețul total de achiziție și costurile de transport) în termen de 14 zile de la data livrării bunurilor. Încheierea contractului de cumpărare are loc prin completarea comenzii de către Cumpărător, acceptarea comenzii de către Vânzător (prin confirmare scrisă prin e‑mail) și plata de către Cumpărător a bunurilor comandate sau prin utilizarea serviciului "Twisto Pay". Cumpărătorul este de acord că, prin selectarea serviciului "Twisto Pay" în coșul de cumpărături al comerciantului și după aprobarea ulterioară a plății de către Twisto, cumpărătorul acceptă "Termenii și condițiile generale pentru clienții serviciului "Twisto Pay"". Vânzătorul nu va fi responsabil în niciun fel pentru orice daune cauzate Clientului pe baza utilizării acestui serviciu "Twisto Pay".
4.10. "Student Discount" este furnizat prin intermediul serviciilor GTS ALIVE, s.r.o., ID‑ul companiei: 26193272, înregistrată în Registrul Comercial ținut de Tribunalul Municipal din Praga, Secțiunea C, Insert 78560, cu sediul social la adresa Na Maninách 1092/20, 170 00, Praga 7. Solicitarea "reducerii pentru studenți" este condiționată de deținerea unui card de student valabil eliberat de GTS ALIVE, s.r.o. de tip ISIC, ISIC SCHOLAR, ITIC, IYTC sau ALIVE. Detaliile cardului de student sunt
trimise automat on‑line către GTS ALIVE, s.r.l. pentru validare imediată. În cazul în care validarea nu este valabilă, clientul este informat despre acest fapt și poate revoca cererea de reducere prin eliminarea reducerii din coș. În cazul în care validarea nu este posibilă din cauza unei întreruperi a serviciului din partea GTS ALIVE, s.r.o., este necesar să se aștepte ca serviciul să devină din nou operațional sau să se trimită comanda fără a solicita reducerea. Reducerea pentru studenți se aplică întotdeauna până la valoarea maximă a acesteia, adică reducerea pentru studenți nu se adaugă la reducerea deja aplicată. Reducerea pentru studenți nu poate fi combinată cu vouchere de reducere. Vânzătorul solicită, de asemenea, dovada unei legitimații de student valabile la momentul livrării. Reducerea este destinată doar posesorilor de legitimații de student, iar în cazul în care există suspiciuni de utilizare abuzivă a acestei reduceri, Vânzătorul își rezervă dreptul de a elimina această activitate fără a oferi niciun motiv.
4.11. În cazul în care Vânzătorul indică, anunță sau afișează orice bunuri ca fiind la promoție sau la reducere, Vânzătorul va afișa, de asemenea, pentru aceste bunuri, informații cu privire la cel mai mic preț la care Vânzătorul a oferit și a vândut bunurile în cauză în (i) perioada ultimelor 30 de zile înainte de începerea promoției sau a reducerii (indiferent dacă este vorba de acel preț sau de orice alt preț), (ii) în perioada de la începutul vânzării bunurilor respective, dacă bunurile au fost vândute pentru o perioadă mai scurtă, sau (iii) în cele 30 de zile înainte de acordarea primei reduceri, dacă reducerea crește progresiv ("prețul înainte de reducere"). Cumpărătorul recunoaște că are posibilitatea de a verifica istoricul prețurilor bunurilor cu și fără reducere făcând clic pe controlul intitulat "Istoric transparent al prețurilor" sau pe un element cu o formulare similară pentru tipul de bunuri în cauză în interfața web a magazinului. În cazul în care Vânzătorul nu afișează direct astfel de informații despre prețul înainte de reducere, acesta informează Cumpărătorul că prețul afișat pe Site ca preț anterior (de exemplu, prin indicarea unei bariere, afișare diferită) este egal cu prețul înainte de reducere, iar dacă Vânzătorul afișează promoții sau reduceri prin intermediul unui element care include un procent (%), reducerea sau promoția astfel indicată este întotdeauna calculată din prețul înainte de reducere.
4.12 Prețurile rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. În cazul unei erori tehnice aparente în indicarea prețului, Vânzătorul nu are intenția reală de a încheia contractul în astfel de condiții. În cazul în care se pare că un contract a fost încheiat cu un preț aparent eronat, Vânzătorul se angajează să notifice acest fapt Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate după ce a fost descoperită eroarea. În acest caz, contractul nu a fost încheiat din cauza lipsei de voință din partea vânzătorului. În cazul în care nu se ajunge la un acord între vânzător și cumpărător cu privire la modul de soluționare a nulității contractului, vânzătorul va rambursa prețul cumpărătorului.

5. Retragerea din contractul de vânzare‑cumpărare

5.1. Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile articolului 1837 din Codul civil, nu este posibilă retragerea din contractul de vânzare‑cumpărare
a) pentru livrarea de bunuri care au fost fabricate conform cerințelor cumpărătorului sau adaptate la nevoile personale ale acestuia,
(b) pentru livrarea de bunuri perisabile sau cu durată de viață scurtă sau de bunuri care au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,
(c) livrarea de bunuri în ambalaje sigilate pe care consumatorul le‑a scos din ambalaj și care nu pot fi returnate din motive de igienă; și
(d) furnizarea unei înregistrări audio sau vizuale sau a unui program de calculator în ambalaj sigilat, dacă cumpărătorul l‑a rupt.
5.2. Cu excepția cazului menționat la articolul 5,1 sau a oricărui alt caz în care contractul de achiziție nu poate fi retras, cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la primirea bunurilor, în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, cu condiția ca, în cazul în care obiectul contractului de achiziție este reprezentat de mai multe tipuri de bunuri sau de livrarea mai multor piese, acest termen să curgă de la data primirii ultimei livrări de bunuri. Vânzătorul recomandă Cumpărătorului să trimită retragerea din Contractul de achiziție:
a) în scris, prin completarea modelului de formular de retragere din contractul de achiziție (aici) la adresa Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, la adresa Smetanova 1022/19, 602 00 Brno
b) în format electronic, prin completarea modelului de formular de retragere din contractul de achiziție (aici) la adresa de e‑mail podpora@aktin.cz.
5.3. În cazul retragerii din contractul de achiziție în conformitate cu articolul 5,2 din Termeni și condiții, contractul de achiziție este anulat de la bun început. Bunurile trebuie să fie returnate vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Cumpărătorul va suporta costurile asociate cu returnarea bunurilor către Vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale din cauza naturii lor. Pentru returnarea bunurilor de până la 10 kg (unele sucursale permit doar 5 kg), cumpărătorul poate utiliza returnarea gratuită a bunurilor prin intermediul uneia dintre sucursalele Societății de Vânzări prin Poștă. Este suficient să aduceți bunurile la o sucursală a Oficiului de Coletărie împreună cu formularul de returnare și să dictați operatorului codul 99215802. Operatorul va tipări eticheta și va aranja expedierea trimiterii înapoi la noi.
5,4 În cazul anulării contractului în conformitate cu clauza 5,2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la anularea Contractului de către Cumpărător, în același mod în care Vânzătorul le‑a primit de la Cumpărător. În cazul în care Cumpărătorul a ales o altă metodă de livrare decât cea mai ieftină metodă de livrare oferită de Vânzător, Vânzătorul va rambursa Cumpărătorului costul de livrare a Bunurilor într‑o sumă echivalentă cu cea mai ieftină metodă de livrare oferită. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de Cumpărător deja în momentul în care Cumpărătorul returnează bunurile sau în alt mod, cu condiția ca Cumpărătorul să fie de acord cu acest lucru și să nu fie suportate costuri suplimentare de către Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare‑cumpărare, vânzătorul nu este obligat să restituie cumpărătorului fondurile primite înainte ca acesta să îi returneze bunurile sau să dovedească faptul că a trimis bunurile vânzătorului.
5.5. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare‑cumpărare în conformitate cu articolul 5,2 din Termeni și condiții, cumpărătorul recunoaște că acesta va fi răspunzător față de vânzător numai pentru orice diminuare a valorii bunurilor care rezultă din manipularea bunurilor, alta decât cea necesară pentru a
face cunoștință cu natura, caracteristicile și funcționalitatea bunurilor. Vânzătorul are dreptul de a compensa în mod unilateral cererea de plată a daunelor în temeiul propoziției precedente cu cererea de rambursare a prețului de achiziție formulată de cumpărător.
5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contractul de vânzare‑cumpărare în conformitate cu dispozițiile articolului 1829 alineatul (1) din Codul civil, vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din contractul de vânzare‑cumpărare în orice moment până la preluarea bunurilor de către cumpărător. În acest caz, vânzătorul rambursează prețul de achiziție cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, în numerar în contul desemnat de cumpărător. În plus, vânzătorul are dreptul de a se retrage din contract în următoarele cazuri: (a) o eroare tehnică a dus la un preț vădit incorect pe interfața web a magazinului; (b) bunurile nu pot fi livrate în condițiile inițiale din motive obiective sau subiective; (c) executarea devine în mod obiectiv imposibilă sau ilegală.
5.7. În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou încetează să mai producă efecte, iar cumpărătorul este obligat să returneze cadoul vânzătorului împreună cu bunurile.5.8 Dacă, în cazul unei retrageri parțiale din contractul al cărui preț de achiziție a dat dreptul cumpărătorului la transport gratuit (a se vedea aici termenii și condițiile actuale de transport gratuit), prețul de achiziție plătit se reduce sub limita de transport gratuit, vânzătorul are dreptul de a reduce suma rambursată cu costurile de transport ale părții de bunuri pentru care cumpărătorul nu s‑a retras.

6. Transportul și livrarea bunurilor

6.1. Vânzătorul expediază bunurile care nu sunt în stoc cât mai curând posibil. Vânzătorul îl va informa pe Cumpărător cu privire la data exactă. În cazul în care bunurile sunt în stoc, Vânzătorul se angajează să le livreze Cumpărătorului în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului. În cazul în care bunurile nu sunt în stoc și cumpărătorul este informat în mod corespunzător despre acest lucru (prin intermediul elementului grafic sau de control relevant de pe interfața web a magazinului), vânzătorul se angajează să livreze aceste bunuri în termen de cel mult 60 de zile de la încheierea contractului. Acest lucru nu se aplică în cazul în care părțile convin asupra unui termen diferit. În cazul în care vânzătorul nu își îndeplinește obligația de a livra bunurile, cumpărătorul poate denunța contractul dacă vânzătorul nu își îndeplinește obligația de a livra bunurile chiar și într‑un termen suplimentar rezonabil acordat de cumpărător. Cumpărătorul se poate retrage din contract fără un termen suplimentar numai dacă vânzătorul a refuzat să execute sau dacă executarea la termenul stabilit este necesară având în vedere circumstanțele de la încheierea contractului sau dacă cumpărătorul a informat vânzătorul înainte de încheierea contractului că este necesară livrarea la un termen stabilit.
6.2. Livrarea bunurilor în temeiul prezentelor condiții înseamnă momentul livrării bunurilor către cumpărător în conformitate cu contractul. Refuzul nerezonabil al cumpărătorului de a livra bunurile nu constituie o încălcare a obligației vânzătorului de a livra sau o repudiere a contractului de către cumpărător. Cumpărătorul recunoaște că (i) neprimirea bunurilor trimise sau (ii) refuzul nerezonabil de a accepta bunurile fără a avea dreptul de a face acest lucru) constituie o încălcare a
obligațiilor cumpărătorului în temeiul contractului. Într‑un astfel de caz, cumpărătorul este obligat să despăgubească vânzătorul pentru prejudiciul suferit ca urmare a încălcării obligațiilor de către cumpărător. În acest caz, prin prejudiciu conform frazei anterioare se înțelege în primul rând costurile de transport (transportul până la cumpărător și transportul de returnare la vânzător), costurile de depozitare și de ambalare. Costurile vor fi cuantificate individual în funcție de circumstanțele cazului, însă părțile convin asupra sumei de 30 CZK pentru fiecare zi de depozitare. În cazul în care vânzătorul își exercită, de asemenea, dreptul de a se retrage din contract, dreptul la despăgubiri pentru daune în temeiul prezentei clauze nu este afectat.
6.3. Răspunderea pentru distrugerea, deteriorarea sau pierderea accidentală a bunurilor se transferă cumpărătorului în momentul acceptării bunurilor sau în momentul în care cumpărătorul era obligat să accepte bunurile, dar nu a făcut acest lucru, încălcând astfel contractul.
6,4 La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să notifice imediat transportatorul și să consemneze acest lucru ca rezervă în nota de livrare. În cazul unei breșe în ambalaj care indică o intruziune neautorizată în transport, cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator. Prin semnarea bonului de livrare, cumpărătorul confirmă că transportul de bunuri a îndeplinit toate condițiile și cerințele.
6.5. În cazul în care metoda de transport este convenită la cererea expresă a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.
6,6 În cazul în care vânzătorul este obligat, în temeiul contractului de achiziție, să livreze bunurile la locul specificat de cumpărător în comanda de cumpărare, cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.
6,7 În cazul în care, din motive imputabile Cumpărătorului, este necesar să livreze bunurile în mod repetat sau într‑un mod diferit de cel specificat în comandă, Cumpărătorul este obligat să plătească Vânzătorului costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o metodă diferită de livrare.
6,8 La primirea bunurilor de la transportator, Cumpărătorul trebuie să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să notifice imediat transportatorul. În cazul în care se constată că ambalajul este deteriorat, indicând o intruziune neautorizată în transport, Cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.
6.9. Cumpărătorul este obligat să despacheteze și să inspecteze bunurile primite în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la primire.
6,10. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale Vânzătorului, dacă sunt emise de acesta. Pentru mai multe informații, consultați paragraful Transport și plăți. În cazul în care sunt emise condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă acestea fac parte din contract și dacă sunt, de asemenea, în conflict cu oricare dintre alineatele articolului 6 din Termeni și condiții, condițiile speciale de livrare ale vânzătorului prevalează asupra unei astfel de dispoziții conflictuale din Termeni și condiții.
6,11. În cazul în care este necesar, având în vedere natura bunurilor vândute sau modul și durata de utilizare a acestora, Vânzătorul livrează, împreună cu bunurile,
instrucțiuni pe un suport durabil (în special un document sau un fișier PDF). Instrucțiunile furnizate trebuie să fie scrise și inteligibile.

7. Drepturi care decurg din executarea defectuoasă

7.1. Drepturile cumpărătorului care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările general obligatorii aplicabile (în special de dispozițiile secțiunilor 1914‑1922, 1924, 1925, 2099‑2105, 2108‑2117, precum și de secțiunile 2158‑2174b din Codul civil și de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).
7.2. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că bunurile sunt lipsite de defecte la recepție. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că, în momentul în care Cumpărătorul a acceptat bunurile:
7.2.1. bunurile au caracteristicile convenite între părți și, în absența unui acord, au caracteristicile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător având în vedere natura bunurilor și pe baza publicității efectuate de aceștia,
7.2.2. bunurile sunt adecvate (i) scopului pentru care vânzătorul declară că urmează să fie utilizate sau pentru care bunurile de acest tip sunt utilizate în mod normal, inclusiv ținând seama de drepturile terților, de legislație, de standardele tehnice sau de codurile de practică industrială; sau (ii) scopului pe care cumpărătorul îl solicită și pentru care vânzătorul a convenit,
7.2.3. corespunde, din punct de vedere cantitativ, calitativ și al altor caracteristici, inclusiv durabilitatea, funcționalitatea, compatibilitatea și siguranța, caracteristicilor obișnuite ale bunurilor de același tip la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, chiar și ținând seama de declarațiile publice făcute de vânzător sau de o altă persoană din același lanț contractual, în special prin publicitate sau etichetare, acest lucru nu se aplică în cazul în care vânzătorul dovedește că nu avea cunoștință de aceasta sau că a fost modificată la momentul încheierii contractului într‑un mod cel puțin comparabil cu cel în care a fost făcută sau că nu ar fi putut influența decizia de cumpărare,
7.2.4. bunurile sunt livrate cu accesorii, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de asamblare și alte instrucțiuni de utilizare la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil,
7.2.5. bunurile corespund, din punct de vedere al calității sau al manoperei, eșantionului sau specimenului convenit, în cazul în care calitatea sau manopera a fost determinată prin referire la eșantionul sau specimenul convenit,
7.2.5. bunurile sunt în cantitatea, măsura sau greutatea corespunzătoare,
7.2.6. bunurile sunt conforme cu cerințele legislației; și
7.2.7. vânzătorul răspunde, de asemenea, pentru orice defect cauzat de asamblarea sau instalarea incorectă efectuată în cadrul contractului de către vânzător sau sub responsabilitatea acestuia. Acest lucru se aplică și în cazul în care asamblarea sau instalarea a fost efectuată de către cumpărător și defectul se datorează unui defect în instrucțiunile furnizate de vânzător.
7.3. Dispozițiile prevăzute la articolul 7,2 din Termeni și condiții nu se aplică bunurilor vândute la un preț mai mic la defectul pentru care s‑a convenit prețul mai mic, la uzura cauzată de utilizarea normală, la un defect al bunurilor uzate care corespunde
nivelului de utilizare sau de uzură pe care bunurile îl aveau în momentul preluării lor de către cumpărător sau dacă acest lucru rezultă din natura bunurilor.
7.4. Se consideră că momentul exercitării dreptului de executare defectuoasă este momentul în care vânzătorul este notificat de către cumpărător cu privire la apariția defectului și în care se exercită dreptul de executare defectuoasă.
7.5. Dacă bunurile sunt defecte, cumpărătorul poate pretinde:
7.5.1. repararea sau livrarea de bunuri noi, la alegerea sa, cu excepția cazului în care metoda aleasă pentru înlăturarea defectului este imposibilă sau excesiv de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se evaluează în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care bunul ar fi avut‑o fără defect și de faptul dacă defectul poate fi înlăturat prin cealaltă metodă fără dificultăți semnificative pentru cumpărător. Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul dacă este imposibil sau disproporționat de costisitor să facă acest lucru, având în vedere în special importanța defectului și valoarea pe care bunurile ar fi avut‑o fără defect, sau
7.5.2. să completeze ceea ce lipsește.
7.6. În locul drepturilor prevăzute la alineatul precedent, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă a prețului sau retragerea din contract dacă:
7.6.1. vânzătorul nu a remediat defectul în conformitate cu legea și cu termenii și condițiile sau a refuzat să îl remedieze,
7.6.2. defectul apare în mod repetat,
7.6.3. defectul reprezintă o încălcare materială a contractului,
7.6.4. este evident din declarația vânzătorului sau din circumstanțe că defectul nu va fi remediat într‑un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru cumpărător.
7.7. Dacă părțile procedează la remedierea defectului de către vânzător, vânzătorul trebuie să remedieze defectul într‑un termen rezonabil după ce acesta a fost semnalat, astfel încât să nu îi cauzeze cumpărătorului inconveniente semnificative, ținând seama de natura bunurilor și de scopul pentru care cumpărătorul a achiziționat bunurile. În cazul în care cumpărătorul nu intră în posesia bunurilor reparate într‑un termen rezonabil după ce vânzătorul l‑a notificat cu privire la posibilitatea de a intra în posesia bunurilor, vânzătorul are dreptul la o taxă de depozitare la tariful obișnuit.
7.8. Vânzătorul preia bunurile defecte pentru remediere pe cheltuiala sa. În cazul în care acest lucru necesită demontarea bunurilor, al căror montaj a fost efectuat în conformitate cu natura și destinația bunurilor înainte de apariția defectului, vânzătorul va demonta articolul defect și va monta articolul reparat sau nou sau va plăti costurile aferente.
7.9. Cumpărătorul își va exercita drepturile care decurg din prestația defectuoasă la adresa comercială a vânzătorului, în cazul în care acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de bunuri vândute, sau la sediul social sau la locul de desfășurare a activității. Vânzătorul emite o confirmare scrisă a exercitării dreptului de executare defectuoasă către cumpărător, al cărei conținut include (i) data exercitării dreptului de executare defectuoasă, (ii) obiectul reclamației, (iii)
metoda de soluționare a reclamației solicitată și (iv) datele de contact ale cumpărătorului în scopul furnizării de informații privind soluționarea reclamației.
7,10 În cazul în care viciul devine evident în termen de douăsprezece luni de la recepție, bunurile se consideră a fi fost defecte la recepție. Cumpărătorul este îndreptățit să își exercite dreptul la reclamație pentru un defect care apare la bunurile de consum în termen de douăzeci și patru de luni de la recepție.
7,11. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamații a vânzătorului. Procedura de reclamații constituie o anexă la Termeni și condiții.

8. Alte drepturi și obligații ale părților

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra bunurilor în momentul plății prețului de achiziție integral al bunurilor (inclusiv costurile de ambalare și de livrare).
8,2 Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1820 alineatul (1) litera (n) din Codul civil.
8,3 Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de către Vânzător prin intermediul adresei electronice podpora@aktin.cz. Vânzătorul trimite informații cu privire la tratarea reclamației Cumpărătorului la adresa electronică a Cumpărătorului.
8,4 Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, Inspectoratul central de soluționare alternativă a litigiilor în materie de consum, Štěpánská 15, 120 00 Praga 2, e‑mail: adr@coi.cz, site web: https://www.coi.cz/informace‑o‑adr/ este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din contractul de vânzare‑cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a soluționa litigiile dintre vânzător și cumpărător în temeiul contractului de vânzare‑cumpărare.
8.5. Centrul European al Consumatorilor din Republica Cehă, situat la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa web: http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).
8,6 Vânzătorul este autorizat să vândă bunuri în baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către autoritatea comercială competentă. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
8,7 În cazul în care Vânzătorul publică pe interfața web a magazinului recenzii ale unor terțe părți care au utilizat serviciile Vânzătorului, au avut experiențe cu Vânzătorul sau au comandat bunuri de la Vânzător (denumite în continuare "recenzii ale clienților"), Vânzătorul informează în mod corespunzător dacă (i) dacă și cum este verificată recenzia clientului sau (ii) dacă este o recenzie plătită a clientului. În cazul în care aceste informații nu sunt furnizate în mod corespunzător pentru o
recenzie a clientului, Vânzătorul informează Cumpărătorul că recenzia clientului nu este verificată și că nu este o recenzie a clientului plătită.
8,8 În cazul în care Cumpărătorul furnizează Vânzătorului orice informații referitoare la Bunuri sau la Vânzător, în special dacă Cumpărătorul decide să publice o recenzie pe Site‑ul web sau completează un chestionar de satisfacție, Cumpărătorul dă prin prezenta permisiunea Vânzătorului de a publica toate informațiile furnizate, inclusiv orice imagini vizuale sau audiovizuale, pe Site‑ul web sau pe profilurile de social media ale Vânzătorului, în mod gratuit. Prin publicarea sau furnizarea datelor, Cumpărătorul declară că deține drepturile de autor sau alte drepturi necesare asupra datelor sau că are dreptul de a dispune de acestea în așa fel încât publicarea lor pe site‑ul web al Vânzătorului sau pe profilurile de social media ale Vânzătorului să nu încalce drepturile de autor sau alte drepturi ale unor terțe părți. În același timp, Cumpărătorul recunoaște că Vânzătorul are dreptul de a elimina recenzia sau conținutul chestionarului de satisfacție din motive justificate sau nu este obligat să publice datele, inclusiv orice imagini vizuale sau audiovizuale. Cu toate acestea, Operatorul nu monitorizează în mod activ conținutul încărcat de către Cumpărător și, prin urmare, nu joacă un rol activ de o asemenea natură încât să se poată afirma că acesta cunoaște sau controlează conținutul încărcat de către Cumpărător.

9. Protecția datelor

9,1 Pentru a proteja datele personale ale Cumpărătorului se aplică următoarea politică de confidențialitate.

10. Livrare

10,1 Livrarea poate fi efectuată către Cumpărător la adresa electronică a Cumpărătorului specificată în contul de utilizator al Cumpărătorului sau specificată de Cumpărător în Comandă.

11. Dispoziții finale

11,1 Dacă relația stabilită prin Contractul de achiziție conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorului în temeiul legislației general obligatorii.
11,2 În cazul în care orice dispoziție a Termenilor și condițiilor este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție al cărei înțeles este cât mai apropiat de cel al dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
11.3. Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.
11,4 Date de contact ale Vânzătorului: adresa de livrare Smetanova 1022/19, 602 00 Brno, adresa de e‑mail podpora@aktin.cz, telefon +420 608 274 646.
În Brno la 2 mai 2023.

Anularea comenzii - procedura recomandată

Retragerea din contract în termenul legal
Model de formular de retragere din contract
Pentru a se retrage din contractul de vânzare‑cumpărare, cumpărătorul poate utiliza modelul de formular pus la dispoziție de vânzător, care este disponibil aici.
Anunțați‑ne despre returnarea bunurilor la adresa support@vilgain.ro descrieți motivul returnării bunurilor și trimiteți bunurile împreună cu chitanța fiscală și o copie a e‑mailului trimis la Smetanova 1022/19, 602 00 Brno. În niciun caz nu trimiteți bunurile contra ramburs! Un astfel de transport nu va fi acceptat și va fi returnat de către transportator expeditorului.
Veți fi informat cu privire la acceptarea bunurilor în procedura de reclamație în termen de trei zile lucrătoare de la primirea transportului. Vă vom trimite banii pentru bunuri în contul dvs. bancar cât mai curând posibil, cel târziu în termen de 14 zile de la retragere, dar nu înainte de livrarea bunurilor returnate la departamentul de reclamații (sau înainte de a dovedi că bunurile returnate ne‑au fost deja livrate).

Retururi

Puteți descărca un model de formular de reclamație aici.
Bunuri incomplete sau diferite
În cazul în care bunurile livrate sunt incomplete sau nu corespund tipului comandat, vă rugăm să ne informați prin e‑mail support@vilgain.ro. Vom investiga întreaga situație și vom propune o soluție.

Bunuri deteriorate

Când primiți bunurile de la transportator, vă rugăm să verificați cu atenție conținutul. Nu acceptați bunuri deteriorate. În cazul în care bunurile sunt deteriorate fără ca ambalajul să fie intact, informați transportatorul. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea de mai jos referitoare la Reclamațiile cu transportatorul.

Reclamații

Anunțați‑ne despre reclamație la adresa support@vilgain.ro descrieți motivul reclamației și trimiteți bunurile împreună cu documentul fiscal și o copie a e‑mailului trimis la adresa Smetanova 1022/19, 602 00 Brno. În niciun caz nu trimiteți bunurile contra ramburs! Un astfel de transport nu va fi acceptat și va fi returnat expeditorului de către transportator.
Vom procesa reclamația în termen de 30 de zile de la primirea bunurilor reclamate. Vă vom informa în acest termen. Clientul va fi informat de către angajatul nostru fie prin e‑mail, fie prin telefon. În cazul în care vânzătorul întârzie în procesarea reclamației și dacă cumpărătorul este un consumator, acesta are dreptul de a se retrage din contract sau poate solicita o reducere rezonabilă a prețului.

Metode de expediere și de plată

Lista actuală a metodelor de expediere și de plată poate fi găsită aici.